Vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství a přednášková činnost

Působíme zejména v oblasti střední a jižní Moravy, tedy především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a Brno včetně přilehlého okolí. Nově jsme rozšířili působnost také na hlavní město Praha.

Publikace

DPH u obcí v příkladech

Autor: Jaroslav Šobáň
2. vydání

Knihu můžete zakoupit na webu nakladatelství ANAG - DPH u obcí v příkladech

Praktická příručka DPH pro obce se zabývá aplikací zákona o DPH ve specifickém prostředí obcí a veřejnoprávních subjektů. Pomocí názorných příkladů popisuje jednotlivé druhy ekonomické činnosti obce s uvedením jejich řešení ve vztahu k dani z přidané hodnoty.

V publikaci DPH pro obce naleznete

Kniha DPH pro obce obsahuje zejména problematiku povinné registrace obcí, stanovení činností, které jsou předmětem daně, posuzování osvobození od DPH, uplatňování nároku na odpočet včetně jeho krácení při výkonu veřejnoprávní činnosti nebo činnosti osvobozené bez nároku na odpočet daně a mnohé další.

Praktické příklady

Publikace DPH pro obce je vhodně doplněna o konkrétní příklady zaúčtování daných obchodních případů tak, aby podávala čtenáři ucelený obraz o této problematice a pomohla mu v jeho každodenní práci.