Vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství a přednášková činnost

Působíme zejména v oblasti střední a jižní Moravy, tedy především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a Brno včetně přilehlého okolí. Nově jsme rozšířili působnost také na hlavní město Praha.

Semináře

Novela zákona o DPH 2019

Termín: 9.4.2019, 9:00 - 14:00
Místo konání: Olomouc, vzdělávací středisko ANAG, Kollárovo náměstí

Program semináře:
Výklad bude zaměřen na nová ustanovení zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1. 4. 2019. Jedná se především o velký balík vládního návrhu daňových změn obsažených v sněmovním tisku č. 206, který má přes 200 novelizačních bodů. Z témat semináře vybíráme:
 • Uplatňování DPH v případě poukazů - jednoúčelové a víceúčelové poukazy
 • Změny při uplatnění DPH v rámci zvláštního režimu jednotného správního místa
 • Změny v uplatňování nároku na odpočet daně při registraci plátce a zrušení registrace - povinnost odvodu DPH z drobného hmotného majetku při zrušení registrace
 • Povinnost provádět úpravu odpočtu daně u oprav nemovité věci
 • Změny při opravách základu daně - lhůta pro provedení opravy daně
 • Změny v DPH při dobrovolném zdaňování nájmu nemovité věci
 • Změny ve způsobu výpočtu daně - zaokrouhlování celkové ceny při platbách v hotovosti, nové koeficienty při výpočtu daně metodou "shora".
 • Základ daně při dodání nepeněžního plnění
 • Základ daně při úplatně poskytnuté virtuální měnou
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období (časový posun) – nová pravidla
 • a mnohá další
 • závěrem diskuze
 • odpovědi na dotazyLektor
Ing. Jaroslav ŠOBÁŇ - specialista a odborník na DPH, daňový poradce
 

Vystavování daňových dokladů v podmínkách DPH

Termín: 13.5.2019, 9:00 - 14:00
Místo konání: Olomouc, vzdělávací středisko ANAG, Kollárovo náměstí

Program semináře
Výklad bude zaměřen na ustanovení zákona o DPH týkající se problematiky vystavování daňových dokladů, správného stanovení základu daně. Obsahem semináře bude zejména:

 • vystavování daňových dokladů; náležitosti a druhy daňových dokladů,
 • vystavování elektronických daňových dokladů,
 • zálohové platby, daňový doklad na přijatou platbu, vyúčtování zálohy,
 • stanovení základu daně, sazby daně,
 • režim přenesení daňové povinnosti,
 • vykazování údajů v kontrolním hlášení,
 • nový výpočet daně od 1.4.2019,
 • pravidla pro vystavení daňových dokladů při obchodování se zahraničím,
 • opravy daňových dokladů, storna daňových dokladů,
 • nejčastější chyby a omyly z praxe,
 • diskuze, odpovědi na dotazy
 
Lektor
Ing. Jaroslav ŠOBÁŇ - specialista a odborník na DPH, daňový poradce
 
Přihlásit se můžete na internetových stránkách společnosti ANAG www.anag.cz v sekci semináře.