Vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství a přednášková činnost

Působíme zejména v oblasti střední a jižní Moravy, tedy především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a Brno včetně přilehlého okolí. Nově jsme rozšířili působnost také na hlavní město Praha.

Semináře

Daňová kontrola aneb jak se bránit před finančním úřadem

Termín: 14.11.2019, 9:00 - 14:00
Místo konání: Olomouc, vzdělávací středisko ANAG, Kollárovo nám.

Program semináře:
Výklad bude zaměřen zejména na praktické zkušenosti s daňovou kontrolou z pohledu daňového poradce. Z témat semináře vybíráme:

 • Základní zásady v daňovém řízení - zejména zásada volného hodnocení důkazů
 • Přípravná fáze - jak minimalizovat rizika spojená s daňovou kontrolou
 • Místní šetření prováděné jako daňová kontrola - možnosti obrany
 • Zahájení a vlastní průběh daňové kontroly
 • Práva a povinnosti daňového subjektu, pravomoci správce daně
 • Nahlížení do spisu, protokol o ústním jednání, doručování, lhůty - nárok na její prodloužení
 • Důkazní břemeno daňového subjektu, důkazy a důkazní prostředky, rozdělení břemene mezi správce daně a daňový subjekt
 • Lhůty pro stanovení daně, opakovaná kontrola
 • Ukončení daňové kontroly, seznámení se s výsledkem kontrolního zjištění, zpráva o kontrole, její projednání
 • Odvolací řízení, stížnost, námitky
 • Soudní obrana
 • odpovědi na dotazy


Lektor
Ing. Jaroslav ŠOBÁŇ - specialista a odborník na DPH, daňový poradce
Přihlásit se můžete na internetových stránkách společnosti ANAG www.anag.cz v sekci semináře.