Vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství a přednášková činnost

Působíme zejména v oblasti střední a jižní Moravy, tedy především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a Brno včetně přilehlého okolí. Nově jsme rozšířili působnost také na hlavní město Praha.

Semináře

Vystavování daňových dokladů v podmínkách DPH

Termín: 13.5.2019, 9:00 - 14:00
Místo konání: Olomouc, vzdělávací středisko ANAG, Kollárovo náměstí

Program semináře
Výklad bude zaměřen na ustanovení zákona o DPH týkající se problematiky vystavování daňových dokladů, správného stanovení základu daně. Obsahem semináře bude zejména:

 • vystavování daňových dokladů; náležitosti a druhy daňových dokladů,
 • vystavování elektronických daňových dokladů,
 • zálohové platby, daňový doklad na přijatou platbu, vyúčtování zálohy,
 • stanovení základu daně, sazby daně,
 • režim přenesení daňové povinnosti,
 • vykazování údajů v kontrolním hlášení,
 • nový výpočet daně od 1.4.2019,
 • pravidla pro vystavení daňových dokladů při obchodování se zahraničím,
 • opravy daňových dokladů, storna daňových dokladů,
 • nejčastější chyby a omyly z praxe,
 • diskuze, odpovědi na dotazy
 
Lektor
Ing. Jaroslav ŠOBÁŇ - specialista a odborník na DPH, daňový poradce
 

DPH pro začátečníky (dvoudenní kurz)

Termín: 20.5.2019, 9.00 - 14:00
Místo konání: Olomouc, vzdělávací středisko ANAG, Kollárovo nám.

Termín: 20.5.2019 a 28.5.2019

Speciální dvoudenní seminář zaměřený na ucelený výklad problematiky DPH. V průběhu semináře budou probrána jednotlivá ustanovení zákona v tématických okruzích s mnoha příklady a poznatky s praxe. Seminář je zaměřen spíše pro méně zkušené pracovníky, kteří chtějí získat či prohloubit své znalosti v oblasti DPH.
Z programu semináře vybíráme:

 • kdo je osobou povinnou k dani, co se rozumí pojmem ekonomická činnost
 • registrační povinnost osob povinných k dani - povinná a dobrovolná registrace
 • daňové doklady - kdy je plátce povinen vystavit daňový doklad, jeho náležitosti, řešení chybějících náležitostí
 • speciální druhy daňových dokladů - splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad
 • vedení evidence DPH, kontrolní hlášení, daňové přiznání
 • vznik povinnosti přiznat daň
 • hlavní a vedlejší plnění - jak postupovat v případě, že dodávám současně dvě plnění
 • správné stanovení základu daně, výše daně - časté chyby a omyly
 • sazby daně - jaká je správná?, příohy zákona, DPH ve stavebnictví
 • režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění - v jakých případech se používá
 • osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně a s nárokem na odpočet daně
 • uplatňování DPH v rámci obchodování v EU a s třetími zeměmi - pravidla pro stanovení místa plnění u služeb
 • dodání zboží do jiného členského státu EU, vývoz zboží - jejich charakteristika, podmínky osvobození
 • uplatňování nároku na odpočet daně - základní podmínky, nejčastější chyby
 • souvislý příklad k procvičení často se vyskytujících obchodních případů, k vyplnění daňového přiznání a kontrolního hlášení
 • a mnohé další
Závěrem diskuse a odpovědi na položené dotazy. Dotazy lze také zasílat písemně na e-mailovou adresu lektora Jaroslav.Soban@seznam.cz.

Lektor: Ing. Jaroslav Šobáň, specialista a odborník na DPH, daňový poradce
Přihlásit se můžete na internetových stránkách společnosti ANAG www.anag.cz v sekci semináře.