Vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství a přednášková činnost

Působíme zejména v oblasti střední a jižní Moravy, tedy především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a Brno včetně přilehlého okolí. Nově jsme rozšířili působnost také na hlavní město Praha.

Novinky

Informace GFŘ a CSÚ k zatřídění stavebních prací

11.9.2012
Generální finanční ředitelství vydalo ve spolupráci s Českým statistickým úřadem dne 31.8.2012 novou informaci k zatřídění některých stavebních prací do kódu 41 - 43 klasifikace CZ-CPA, které je potřebné pro správné uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce v DPH.

(celý text zobrazíte kliknutím na nadpis)

Generální finanční ředitelství vydalo ve spolupráci s Českým statistickým úřadem dne 31.8.2012 novou informaci k zatřídění některých stavebních prací do kódu 41 - 43 klasifikace CZ-CPA, které je potřebné pro správné uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce v DPH.

U některých příkladů dochází k výkladovému posunu a ke změně při uplatnění DPH. Pokud plátci doposud postupovali v dobré víře a následně se ukáže, že jejich postup není v souladu s výše uvedenými shodnutými závěry, nebude již uplatněný režim ze strany daňové správy zpochybňován, resp. není nutné provádět opravy. Konstatované však platí samozřejmě pouze za podmínky, že takto postupoval jak dodavatel, tak příjemce plnění a nedošlo tak ke zkrácení státního rozpočtu.
Celý text zveřejněné informace najdete na internetových stránkách české daňové správy: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/info_GFR_a_CSU.pdf

Zpět na seznam novinek