Vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství a přednášková činnost

Působíme zejména v oblasti střední a jižní Moravy, tedy především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a Brno včetně přilehlého okolí. Nově jsme rozšířili působnost také na hlavní město Praha.

Novinky

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013?

11.12.2012
Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. ledna 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012.
Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu  úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu finančního úřadu pro placení daní jsou:
  • Předčíslí bankovního účtu v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady.
  • Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.
Spolu s přechodem placení daní výhradně čtrnácti krajským finančním úřadům budou jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části (matriky) platné od 1. 1. 2013. Jejich přehled je uveden v následující tabulce spolu s matrikou Specializovaného finančního úřadu, která zůstává stejná jako doposud:
Název krajského finančního úřadu
od 1. 1. 2013

Matriková část
(matrika) bankovního účtu

Finanční úřad pro hlavní město Prahu
77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj
77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj
77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj
77628461
Finanční úřad pro Královehradecký kraj
77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj
77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj
47620661
Specializovaný finanční úřad
77620021
Zaplatit daň novým krajským finančním úřadům, tzn. na nové účty finančních úřadů, bude nejdříve možné k datu splatnosti od 1. 1. 2013, kdy budou účty otevřeny v ČNB.

Zdroj: Česká daňová správa

Zpět na seznam novinek