Vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství a přednášková činnost

Působíme zejména v oblasti střední a jižní Moravy, tedy především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a Brno včetně přilehlého okolí. Nově jsme rozšířili působnost také na hlavní město Praha.

Novinky

Novela Směrnice 2006/112/EU

11.4.2014
NOVELA SMĚRNICE O SPOLEČNÉM SYSTÉMU DPH
 
V červenci 2013 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.
 
Tato směrnice obsahuje rozšířený seznam druhů zboží a služeb, u nichž mohou členské státy rozhodnout, že se při jejich dodání či poskytnutí uplatní režim přenesení daňové povinnosti. Dále směrnice prodlužuje dobu, po kterou mohou členské státy u vybraných druhů zboží a služeb tento režim přenesení daňové povinnosti využívat - až do 31. 12. 2018 (původně bylo stanoveno, že tento režim je možné využívat u uvedených druhů zboží a služeb jen do konce roku 2015).
 
Tato opatření jsou namířena proti daňovým podvodům, protože je známo a vyplývá ze zkušeností daňových správ členských států EU, že některé druhy zboží či služeb jsou „více náchylné“ k páchání daňových podvodů. Prodloužení lhůty pro uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti má zajistit, aby členské státy i Komise mohly lépe vyhodnotit zkušenosti se zavedením tohoto mimořádného mechanismu a posoudit, nakolik tento mechanismus skutečně přispěl ke snížení daňových podvodů a zlepšení výběru daní.
 
Uvedenou směrnicí se do čl. 199a doplňují následující plnění, z nichž si členské státy mohou samy dle svého rozhodnutí vybírat plnění, u nichž chtějí režim přenesení daňové povinnosti zavést:
  • - dodání mobilních telefonů
  • - dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele
  • - dodání plynu a elektřiny obchodníkovi
  • - dodání certifikátů plynu a elektřiny
  • - poskytnutí telekomunikačních služeb
  • - dodání herních konzolí, tabletů a laptopů
  • - dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě
  • - dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů, na které se jinak nevztahuje č. 199 odst. 1 písm. d), zvláštní režim pro použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti ani zvláštní režim pro investiční zlato.
Konkrétní podmínky pro uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti si mohou členské státy stanovit samy. Používání tohoto režimu je podmíněno zavedením vhodných a účinných ohlašovacích povinností pro osoby, které vyjmenované zboží nebo služby dodávají.

Novela směrnice umožní členským státům, aby mohly mimořádné opatření zavést rychle, bez zdlouhavé schvalovací procedury ze strany orgánů EU, a tím mohly včas reagovat na zjištěné tendence k růstu daňových podvodů v určité oblasti podnikání. Není povinností členských států zavést u všech plnění uvedených ve směrnici režim přenesení daňové povinnosti, záleží na rozhodnutí kompetentních orgánů jednotlivého členského státu.

Uvidíme, jak na tuto novelu zareaguje český zákonodárce v novele zákona o DPH s účinností od 1.1.2015.

Zpět na seznam novinek