Vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství a přednášková činnost

Působíme zejména v oblasti střední a jižní Moravy, tedy především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a Brno včetně přilehlého okolí. Nově jsme rozšířili působnost také na hlavní město Praha.

Novinky

Daň z nabytí nemovitých věcí se nově počítá z ceny bez DPH

5.12.2017
V návaznosti na aktuální judikaturu Nejvyššího správního soudu (4 Afs 88/2017-35 a 7Afs 301/2016-70) finanční správa rozhodla, že bude nově u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat u poplatníka převodce cenu sjednanou bez DPH.
 
Viz odkaz na tiskové prohlášení: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2017/FS-bude-u-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-akceptovat-cenu-sjednanou-bez-DPH-8726
 
Nejvyšší správní soud rozhodl dle principů zákona, že z podstaty daně z nabytí nemovitých věcí, je základem daně pouze finanční výnos převodce dosažený z titulu prodeje nemovité věci. Základem daně tedy není cena včetně DPH, protože DPH není výnosem převodce, jelikož je následně odváděna do státního rozpočtu. V praxi by totiž byli znevýhodňováni plátci DPH, pro které by daň z nemovitých věcí byla počítána z vyššího základu než u neplátců. NSS se tentokrát přiklonil k výkladu ve prospěch poplatníka.
 
Výše uvedený postup bude finanční správa akceptovat u převodů uskutečněných do 31. října 2016, kdy poplatníkem byl převodce. Je otázkou jak postupovat v současné době, kdy poplatníkem je nabyvatel nemovitých věcí. Dle závěrů NSS uvedených v rozsudcích je však možné postupovat stejně i u převodů, kdy poplatníkem je nabyvatel. Dle neoficiálních informací z finanční správy tento postup bude akceptován i v těchto případech.
 
Samozřejmě daňoví poplatníci budou mít jistotu až ve chvíli, kdy bude aktualizována tisková zpráva finanční správy či jinak publikována tato nově zavedená metodika.

Zpět na seznam novinek