Vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství a přednášková činnost

Působíme zejména v oblasti střední a jižní Moravy, tedy především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a Brno včetně přilehlého okolí. Nově jsme rozšířili působnost také na hlavní město Praha.

Novinky

Novela zákona o DPH - zvýšení limitu pro povinnou registraci

20.7.2022

Vláda předložila poslanecké sněmovně dne 22. 6. 2022 novelu zákona o DPH jako sněmovní tisk 254. Jednou z podstatných změn je zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce dle § 6 zákona o DPH ze současného 1 mil. Kč na 2 mil. za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Změna by měla být platná od 1. 1. 2023.

Novela zároveň umožní stávajícím plátcům s obratem pod 2mil. Kč zrušit registraci. Ostatní podmínky pro zrušení registrace plátce na žádost zůstávají stejné, tj. pláce musí ještě splnit podmínku uplynutí jednoho roku ode dne, kdy se stal plátcem. Dle přechodných ustanovení bude možné o zrušení registrace požádat již před účinností novely, tj. před 1. 1. 2023. Potom plátce přestane být automaticky plátcem od 1. 1. 2023.

Toho mohou využít zejména fyzické osoby, které chtějí od roku 2023 vstoupit do režimu paušální daně. Splní tím podmínku, že nesmí být k prvnímu dni příslušného roku plátci DPH. Podmínkou je, že jim rozhodnutí o zrušení registrace bude doručeno do 16. 1. 2023.

Zpět na seznam novinek