Vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství a přednášková činnost

Působíme zejména v oblasti střední a jižní Moravy, tedy především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a Brno včetně přilehlého okolí. Nově jsme rozšířili působnost také na hlavní město Praha.

Novinky

Stanovisko expertní komise Ministerstva spravedlnosti

15.10.2011
Ministerstvo spravedlnosti přijalo na zasedání ze dne 4.10.2011 výkladové stanovisko k aplikaci § 44 ZDPH týkající se opravy pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Závěry přijaté jsou v rozporu z dříve publikovaným názorem GFŘ.

Přijaté závěry expertní komise Ministerstva spravedlnosti ČR k § 44 ZDPH:
 
1) Pohledávka vzniklá státu (správci daně) tím, že dlužník je povinen v průběhu insolvenčního řízení snížit svoji daň na vstupu u přijatého zdanitelného plnění podle § 44 odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty, není pohledávkou za majetkovou podstatou. Tato pohledávka se v průběhu insolvenčního řízení neuspokojuje.
 
2) Postup dle § 44 zákona o dani z přidané hodnoty ve znění účinném od 1. dubna 2011 se neuplatní v dosud probíhajících konkursních řízeních probíhajících dle zákona č. 328/1991 Sb.
 
3) Postup dle § 44 zákona o dani z přidané hodnoty ve znění účinném od 1. dubna 2011 se neuplatní pro pohledávky, z nichž věřiteli vzniká povinnost přiznat daň za zdaňovací období, jež předcházelo 1. dubnu 2011 (před možnou opravou).

Zpět na seznam novinek