Vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství a přednášková činnost

Působíme zejména v oblasti střední a jižní Moravy, tedy především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a Brno včetně přilehlého okolí. Nově jsme rozšířili působnost také na hlavní město Praha.

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví a daňové evidence

Daňové poradenství

Služby daňového poradce

Vzdělávací činnost

Odborné přednášky

Daňové poradenství

Poskytujeme daňové poradenství v oblasti veškerých daní, zejména daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, správy daní, nevyjímaje i malé daně jako daň silniční, daň z nemovitostí, či daň dědickou, darovací a z převodu nemovitostí.

Značnou část naší činnosti spočívá v poradenství týkající se uplatňování DPH a to jak v tuzemsku, tak i v jiných členských státech EU. Nabízíme zpracování daňových přiznání k DPH na Slovensku či poradenství týkající se slovenského zákona o DPH.

Dále se specializujeme na zastupování klientů v rámci daňového řízení před finančním úřadem. Poskytujeme právní pomoc při daňových kontrolách, vytýkacích řízeních či místních šetřeních, s čímž máme dlouholeté zkušenosti.

Taktéž nabízíme sestavení daňového přiznání pro fyzické osoby, které mají příjmy ze zahraničí. Zaručujeme správnost výpočtu daňové povinnosti včetně uplatnění metod k zamezení dvojího zdanění. Zpracováváme takto daňová přiznání zejména předním českým tenistům.

Výčet poskytovaných služeb:

 • daňové poradenství, optimalizace daňové povinnosti, daňové plánování
 • komplexní řešení daňových problémů
 • vydávání písemných závazných stanovisek
 • zastupování v daňovém řízení před finančním úřadem zejména při daňových kontrolách, vytýkacích řízeních a místních šetřeních včetně podávání řádných a mimořádných opravných prostředků
 • poradenství týkající se registrace klienta v jiných členských státech EU
 • pomoc při vracení DPH z nakoupeného zboží či služby v jiném členském státě EU
 • poradenství týkající se metodického výkladu slovenského zákona o DPH
 • zpracování daňových přiznání k dani z nemovitostí
 • zpracování daňových přiznání k dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
 • vypracování darovacích smluv a smluv o převodu nemovitostí
 • kontrola a korekce uzavřených obchodně-závazkových vztahů z daňového hlediska
 • vypracování žádostí a jiných podání v daňovém řízení