Vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství a přednášková činnost

Působíme zejména v oblasti střední a jižní Moravy, tedy především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a Brno včetně přilehlého okolí. Nově jsme rozšířili působnost také na hlavní město Praha.

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví a daňové evidence

Daňové poradenství

Služby daňového poradce

Vzdělávací činnost

Odborné přednášky

Vedení účetnictví a daňová evidence

Nabízíme komplexní zpracování účetnictví pro fyzické osoby, malé a střední firmy včetně veškeré mzdové agendy. Taktéž vedeme daňovou evidenci fyzických osob, které nejsou účetní jednotkou. Součástí účetních služeb je také sestavení daňových přiznání, přehledů o pojistném na sociální a zdravotní pojištění či pravidelné sestavování účetních výkazů dle potřeb klienta.

Výčet poskytovaných služeb:

 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence pro fyzické osoby
 • zpracování mezd
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob, dani silniční, nemovitostí
 • možnost odkladu podání daňového přiznání
 • zpětné zpracování, rekonstrukce účetnictví
 • kontrola účetnictví
 • zpracování a kontrola účetních směrnic
 • účetní poradenství

Proč si nechat zpracovat účetnictví externí firmou?

 • máte záruku kvality, která je zaručena dlouholetou praxí našich pracovníků a průběžným doplňováním znalostí,
 • můžete se plně věnovat Vašemu podnikání,
 • nemusíte kupovat drahý software a každoročně jej aktualizovat,
 • máte záruku úhrady případné škody v plné výši oproti účetní v zaměstnaneckém poměru, kde výše škody, kterou lze požadovat po zaměstnanci, je omezena zákoníkem práce,
 • při on-line zpracování účetnictví budete mít svá účetní data neustále „po ruce“, i když využíváte externí účetní firmu
 • nemusíte se zabývat personálními otázkami týkající se výběru vhodné účetní, kontroly její práce, pracovní neschopností (nemocenská), odchodu na mateřskou dovolenou apod.